ახალი ამბები
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის მონიტორინგის წარმომადგენლებს შეხვდნენ ივლისი 2, 2019
OSCE/ODIHR-ის მონიტორინგის წარმომადგენლები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესებს
დააკვირდებიან.