ახალი ამბები
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება ივლისი 12, 2019

ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომი გახდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 137 კანდიდატის განცხადება და თანდართული დოკუმენტი, გარდა ჯანმრთელობის ცნობის.