ახალი ამბები
II სამუშაო ჯგუფის ღია შეხვედრა ივლისი 11, 2019

უცხოელმა ექსპერტება სასამართლოების საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სტანდარტის პროექტის პრეზენტაცია გამართეს, გაიმართა დისკუსია და მიმოიხილეს საერთაშორისო პრაქტიკა.