ახალი ამბები
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პირველი ეტაპი დასრულდა ივნისი 8, 2019

80 გამოსაცდელიდან გამოცდა რვა მონაწილემ ჩააბარა. 75-ქულიანი ზღვარი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში ხუთმა, ხოლო სისხლის სამართლის სპეციალიზაციაში სამმა გამოსაცდელმა გადალახა.