ახალი ამბები
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა დასრულდა ივნისი 17, 2019

წერითი გამოცდის შემდეგ მიღებული შეფასებით უკმაყოფილო გამოსაცდელი უფლებამოსილია განცხადებით მიმართოს საპრეტენზიო ჯგუფს მისი შეფასების გადასინჯვის მოთხოვნით.