ახალი ამბები
გასაჩივრება საკვალიფიკაციო პალატაში ივნისი 10, 2019

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 7 ივნისის 1/108 გადაწყვეტილებით, ზოგიერთ კანდიდატს უარი ეთქვა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის პროცედურაში კანდიდატად რეგისტრაციაზე.