ახალი ამბები
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგები თებერვალი 6, 2019

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა დასრულდა.

2019 წლის 2 თებერვალს ჩატარდა გამოცდის მეორე - წერითი ეტაპი. მეორე ეტაპზე მონაწილეობა მიიღო 34-მა