ახალი ამბები
კვლევის პრეზენტაცია ოქტომბერი 9, 2019

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივით და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით კვლევა მომზადდა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სასამართლო შენობების ხელმისაწვდომობას ეხება.