ახალი ამბები
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს იუსტიციის სკოლის მსმენელთა შესარჩევ კონკურსს სექტემბერი 19, 2018

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს იუსტიციის სკოლის მსმენელთა შესარჩევ კონკურსს. მსმენელთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ქმედუნარიან, ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ჩაბარებული აქვს მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა და მისი ჩაბარებიდან არ არის გასული 10 წელი.

2018 წლის 24 სექტემბერს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა სექტემბერი 19, 2018

2018 წლის  24 სექტემბერს 11:00 საათზე  გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.