ახალი ამბები
მოსამართლეთა საჭირო რაოდენობის შესახებ კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა სექტემბერი 18, 2018

კვლევის შედეგებით საქმეთა გადატვირთულობის პრობლემის აღმოსაფრხვრელად საქართველოს სჭირდება 410 მოსამართლე, ან მათი რაოდენობა 380-დან 450-მდე უნდა გაიზარდოს.