ახალი ამბები
I სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. აპრილი 18, 2018

2018 წლის 20 აპრილს 15:00 საათზე გაიმართება 2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შექმნილი I სამუშაო ჯგუფის (სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა) შეხვედრა.