ახალი ამბები
ინფორმაცია კენჭისყრის ჩატარების შესახებ მარტი 22, 2018

2018 წლის 23 მარტს 10 საათზე გაიმართება კენჭისყრა იმ მოსამართლეების უვადოდ გამწესების მიზნით, რომლებიც 2015 წლის 1 მაისიდან გამწესდნენ  თანამდებობაზე 3 წლის  ვადით „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 36-ე მუხლის 4(1) პუნქტის შესაბამისად.