ახალი ამბები
ინფორმაცია მარტი 21, 2018

2015 წელს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძემ, განიხილა მოქალაქე თამარ ხაჭაპურიძის საჩივარი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე (116-ე მუხლი სატრანსპორტო საშუალების მართვისას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ალკოჰოლური სიმთვრალის დასადგენად შემოწმებისათვის თავის არიდება) რომელიც არ დააკმაყოფილა. პროცესის მიმდინარეობისას, წესრიგის რამდენჯერმე დარღვევისთვის თამარ ხაჭაპურიძე გაძევებული იყო დარბაზიდან.

გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ, თამარ ხაჭაპურიძე სოციალური ქსელით და სახვადასხვა მედია საშუალებებით ავრცელებდა მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძის ღირსების შემლახველ და მუქარის შემცველ განცხადებებს.

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები მარტი 21, 2018

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა აცხადებს მსურველთა მიღებას კურსზე - კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა:

 სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში

კურსის ხანგრძლივობა 36 საათი (10 სამუშაო დღე)

 სისხლის სამართალში

კურსის ხანგრძლივობა 21 საათი და 30 წუთი (6 სამუშაო დღე)