ახალი ამბები
2018 წლის 19 მარტს დაგეგმილია გასაუბრება 3 წლის ვადით დანიშნულ მოსამართლეებთან მარტი 16, 2018

2018 წლის 19 მარტს დაგეგმილია გასაუბრება 3 წლის ვადით დანიშნულ მოსამართლეებთან, რომლებიც თანამდებობაზე დანიშნულნი არიან 2015 წლის 1 მაისს.

2018 წლის 19 მარტს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა მარტი 16, 2018

2018 წლის 19 მარტს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული მეათე საკითხის განხილვის შემდეგ სხდომა დაიხურება.

იხ. დღის წესრიგი.