ახალი ამბები
მოსამართლეობის შესარჩევი კონკურსის შედეგები იანვარი 11, 2018

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 11 იანვრის სხდომაზე მოსამართლეობის კანდიდატთა კენჭისყრის შედეგად თანამდებობაზე გამწესდა 34 კანდიდატი.