ახალი ამბები
2017 წლის 12 ივნისს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივნისი 6, 2017

2017 წლის 12 ივნისს 11:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი განთავსდება მოგვიანებით.