ახალი ამბები
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 ივნისის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი ივნისი 5, 2017

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 ივნისის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების თავმჯდომარეები აირჩიეს ივნისი 5, 2017

დღეს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა. გასაუბრებისა და კენჭისყრის შედეგად რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების  თავმჯდომარეები აირჩიეს: ბათუმის საქალაქო სასამართლოში - დავით მამისეიშვილი; ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში - თეა ლეონიძე; გორის რაიონულ სასამართლოში - ნიკოლოზ მარსაგიშვილი; ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში - ნატრული აკობია; თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოში - ვლადიმერ ხუჭუა; რუსთავის საქალაქო სასამართლოში - მამია ფხაკაძე;  სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში - ლევან მეშველიანი; საჩხერის რაიონულ სასამართლოში - ივანე ყიფიანი; ფოთის საქალაქო სასამართლოში- თეიმურაზ სიხარულიძე; ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში - ხვიჩა კიკილაშვილი; ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში - დიმიტრი გვრიტიშვილი;

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა  გოჩა აბუსერიძე.