ახალი ამბები
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 12 ივნისის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი ივნისი 14, 2017

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 12 ივნისის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი