ახალი ამბები
ცვლილება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 8 მაისის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით! მაისი 5, 2017

2017 წლის 8 მაისს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა დაიწყება 11:30 საათზე, ნაცვლად გამოქვეყნებული 10:00 საათისა.

იხ. დღის წესრიგი.