ახალი ამბები
მოსამართლეობის კანდიდატებისთვის საყურადღებო ინფორმაცია! მაისი 3, 2017

ვაქვეყნებთ მოსამართლის კონკრეტულ ვაკანსიაზე კონკრეტული კონკურსანტების სიას, რომელიც გამოყენებული იქნება კენჭისყრის ბიულეტენებისათვის. მნიშვნელოვანია სიის ავთენტურობა. შესაბამისად ვთხოვთ, კონკურსში მონაწილე კანდიდატებს გადაამოწმონ გამოქვეყნებული სია და შეცდომის არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდნენ 3 და 4 მაისს, შემდეგ ტელეფონის ნომრებზე: 595 85 03 95; 577 55 44 21; 577 98 88 84.

ვაკანსიებზე არსებული განაცხადები.