ახალი ამბები
ცვლილება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 22 მაისის სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით! მაისი 21, 2017

2017 წლის 22 მაისს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა დაიწყება 12:00 საათზე, ნაცვლად გამოქვეყნებული 11:00 საათისა.

დღის წესრიგი  იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.