ახალი ამბები
ინფორმაცია! აპრილი 25, 2017

2017 წლის 26 აპრილს 14:00 საათზე შედგება 2017 წლის 21 აპრილის საბჭოს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ გადადებულ საკითხზე - „იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება მოსამართლეთა კორპუსის კრიტიკასთან დაკავშირებით“ - კენჭისყრა.

მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება გრძელდება! აპრილი 25, 2017

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრძელებს მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრებას.

გასაუბრება გაგრძელდება 2017 წლის 26 აპრილს. გასაუბრების ინდივიდუალურ დროსთან დაკავშირებით