ახალი ამბები
ინფორმაცია საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის შესახებ აპრილი 13, 2017

2017 წლის 7 და 13 აპრილს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გაიმართა საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 23 მარტის №145 დადგენილებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის შემუშავებასთან დაკავშირებით. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე