ახალი ამბები
IV სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ნოემბერი 8, 2017

2017 წლის 9 ნოემბერს 18:00 საათზე გაიმართება 2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შექმნილი IV სამუშაო ჯგუფის (მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფ) შეხვედრა.

იხ. დღის წესრიგი.