ახალი ამბები
I სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ნოემბერი 2, 2017

2017 წლის 3 ნოემბერს 16:00 საათზე გაიმართება 2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შექმნილი I სამუშაო ჯგუფის (დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა) შეხვედრა.

იხ. დღის წესრიგი.

2017 წლის 6 ნოემბერს გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ნოემბერი 2, 2017

2017 წლის 6 ნოემბერს 11:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.