ახალი ამბები
II სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ნოემბერი 16, 2017

2017 წლის 17 ნოემბერს 16:00 საათზე გაიმართება 2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შექმნილი II სამუშაო ჯგუფის (ანგარიშვალდებული მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა) შეხვედრა.

 იხ. დღის წესრიგი