ახალი ამბები
ინფორმაცია ოქტომბერი 6, 2017
9 ოქომბერს სხდომის დასრულების შემდეგ ჩატარდება გასაუბრება 14 მოსამართლესთან.