ახალი ამბები
ინფორმაცია კენჭისყრის ჩატარების შესახებ! ოქტომბერი 19, 2017

2017 წლის 20 ოქტომბერს 11 საათზე გაიმართება კენჭისყრა თანამდებობაზე 3 წლის ვადით გამწესებულ იმ მოსამართლეთა უვადოდ გასამწესებლად, რომლებმაც მიმართეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წერილობითი განცხადებით.