ახალი ამბები
მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება გრძელდება დეკემბერი 7, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრძელებს მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრებას.

სამშაბათს, 8 დეკემბერს გაიმართება მეოთხე ჯგუფთან გასაუბრება. გასაუბრების ინდივიდუალურ დროსთან დაკავშრებით კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.

იხილეთ კანდიდატებთან გასაუბრების გრაფიკი.