ახალი ამბები
მოსამართლეობის კანდიდატთა კენჭისყრის შედეგები დეკემბერი 28, 2015

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 25 დეკემბრის სხდომაზე მოსამართლეობის კანდიდატთა კენჭისყრის შედეგად არჩეულ იქნა 38 მოსამართლე.