ახალი ამბები
2015 წლის 21 დეკემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა დეკემბერი 18, 2015

2015 წლის 21 დეკემბერს, 14:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.