ახალი ამბები
2015 წლის 15 დეკემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა დეკემბერი 14, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრძელებს მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრებას.

სამშაბათს, 15 დეკემბერს გაიმართება მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება. გასაუბრების ინდივიდუალურ დროსთან დაკავშრებით კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით.

იხილეთ კანდიდატებთან გასაუბრების გრაფიკი.