ახალი ამბები
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა შესარჩევად კენჭისყრა გაიმართა მარტი 4, 2019

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით სკოლაში 20 მსმენელი ჩაირიცხა.

საქართველოს საერთო სასამართლოების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა მარტი 4, 2019

სასამართლოს მომხმარებელთა კვლევა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით და მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის (CEPEJ) რეკომენდაციების მიხედვით - „სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების გაზომვის კვლევისათვის ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში“, ჩატარდა.

მართლმსაჯულების ზამთრის სკოლა 2019 დაიწყო თებერვალი 22, 2019

პროექტი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, უზენაესი სასამართლოს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ეგიდით და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით ტარდება.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით რვა მოსამართლე უვადოდ გამწესდა თებერვალი 14, 2019

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა ფარული კენჭისყრით უვადოდ ის მოსამართლეები გაამწესეს, რომლებსაც სამ წელზე მეტი გამოცდილება აქვთ და თანამდებობაზე სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით იმყოფებოდნენ.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გასვლითი სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა თებერვალი 11, 2019

მთავარი საკითხი მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის შეჩერების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა იყო, რაზეც მოსამართლეებმა საკუთარი პოზიცია გამოხატეს და სამართლებრივი არგუმენტები წარადგინეს.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგები თებერვალი 6, 2019

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა დასრულდა.

2019 წლის 2 თებერვალს ჩატარდა გამოცდის მეორე - წერითი ეტაპი. მეორე ეტაპზე მონაწილეობა მიიღო 34-მა