ახალი ამბები
2018 წლის 1 ოქტომბერს 11:00 საათზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა გაიმართება სექტემბერი 26, 2018

2018 წლის 1 ოქტომბერს 11:00 საათზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა გაიმართება

იხ. დღის წესრიგი.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს იუსტიციის სკოლის მსმენელთა შესარჩევ კონკურსს სექტემბერი 19, 2018

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს იუსტიციის სკოლის მსმენელთა შესარჩევ კონკურსს. მსმენელთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ქმედუნარიან, ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ჩაბარებული აქვს მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა და მისი ჩაბარებიდან არ არის გასული 10 წელი.

2018 წლის 24 სექტემბერს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა სექტემბერი 19, 2018

2018 წლის  24 სექტემბერს 11:00 საათზე  გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.

მოსამართლეთა საჭირო რაოდენობის შესახებ კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა სექტემბერი 18, 2018

კვლევის შედეგებით საქმეთა გადატვირთულობის პრობლემის აღმოსაფრხვრელად საქართველოს სჭირდება 410 მოსამართლე, ან მათი რაოდენობა 380-დან 450-მდე უნდა გაიზარდოს.


ცვლილებები მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესში სექტემბერი 17, 2018

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესში ცვლილებები დაამტკიცა. პროექტი „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადდა.


2018 წლის 17 სექტემბერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა 10:30 საათზე გაიმართება სექტემბერი 11, 2018

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგების შესახებ ანგარიშს წარადგენს.

იხ. დღის წესრიგი.

მოსამართლეობის კანდიდატთა ბიოგრაფიები სექტემბერი 7, 2018

ვაქვეყნებთ მოკლე ბიოგრაფიულ ცნობებს მოსამართლეობის იმ კანდიდატების შესახებ, რომლებიც დაშვებულ იქნენ 2018 წლის აგვისტოს თვის მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე.

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიაწოდოს წერილობითი ინფორმაცია მოსამართლეობის კანდიდატის შესახებ.


იხ. კანდიდატების ბიოგრაფიული მონაცემები.

2018 წლის 10 სექტემბერს 11: 00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა. სექტემბერი 5, 2018

2018 წლის  10 სექტემბერს  11:00  საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა გაიმართა სექტემბერი 3, 2018

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსზე დარეგისტრირებული კანდიდატების მეორე ეტაპზე დაშვების შესახებ იმსჯელეს.

2018 წლის 3 სექტემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა. აგვისტო 27, 2018

2018 წლის 3 სექტემბერს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი.

მოსამართლეობის შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა აგვისტო 1, 2018

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით გამოცხადდა მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი 43 ვაკანსიაზე.

მსურველთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2018 წლის 6 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

გამოცდის საპრეტენზიო ჯგუფისთვის მიმართვის მსურველ გამოსაცდელთა საყურადღებოდ ივლისი 31, 2018

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის მეორე ეტაპზე მიღებული შედეგით უკმაყოფილო გამოსაცდელების საყურადღებოდ, გთხოვთ, წინასწარ დარეკოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მითითებულ ნომრებზე 595850395; 595223599