ახალი ამბები
კანდიდატების მოსმენა ივლისი 17, 2019

გასაუბრება 3 კანდიდატთან - ზურაბ აზნაურაშვილთან, თამარ ალანიასთან და დიანა ბერეკაშვილთან გაიმართა. პროცესი 11 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა.

საორგანიზაციო საკითხები ივლისი 16, 2019

მოსმენა თითოეულ კანდიდატთან ერთი საათის განმავლობაში გაგრძელდება. გასაუბრების დაწყებამდე მოისმენენ კანდიდატის ბიოგრაფიულ მონაცემებს; ამის შემდეგ კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები კითხვებს დასვამენ, რომელიც შეძლებისდაგვარად ერთნაირი სირთულის უნდა იყოს.

17 და 18 ივლისს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატებს მოუსმენენ ივლისი 16, 2019

პროცესი 11 საათზე დაიწყება და კანდიდატები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ანბანური თანმიმდევრობით გამოცხადდებიან.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება ივლისი 12, 2019

ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომი გახდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 137 კანდიდატის განცხადება და თანდართული დოკუმენტი, გარდა ჯანმრთელობის ცნობის.

II სამუშაო ჯგუფის ღია შეხვედრა ივლისი 11, 2019

უცხოელმა ექსპერტება სასამართლოების საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სტანდარტის პროექტის პრეზენტაცია გამართეს, გაიმართა დისკუსია და მიმოიხილეს საერთაშორისო პრაქტიკა. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მოძიების პროცესი დასრულდა ივლისი 10, 2019

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის შესაბამისად მოძიებული ინფორმაცია იუსტიციის უმაღლეს  საბჭოს წევრებს შესასწავლად გადაეცათ. 

მოსმენის თარიღი ივლისი 9, 2019

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენის თარიღი დანიშნა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი აშშ-ის ჩრდილოეთ კაროლინას მოსამართლეს ბრაიან კოლინსს შეხვდა ივლისი 8, 2019

მხარეებმა სასამართლოების მუშაობის ეფექტიანობის  გაუმჯობესების გზებზე იმსჯელეს.