ახალი ამბები
ნარკოლოგიური ცნობების შესახებ ივნისი 24, 2019

აღნიშნული დოკუმენტები იტვირთება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდის მარჯვენა მხარეს განთავსებულ ბანერში - საჯარო ინფორმაცია.

დღეიდან მომხმარებელს საშუალება აქვს სასამართლო გადაწყვეტილებებს ახალ ვებგვერდზე გაეცნოს ივნისი 21, 2019

ecd.court.ge -ზე 2019 წლის სასამართლო გადაწყვეტილებები უკვე  ხელმისაწვდომია. პორტალს ეტაპობრივად  წინა წლების გადაწყვეტილებებიც დაემატება.

კენჭისყრის შედეგები ივნისი 20, 2019

2019 წლის 20 ივნისს ჩატარდა ფარული კენჭისყრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ ეტაპზე კანდიდატთა გადაყვანის მიზნით. კენჭისყრის ბიულეტინში შეტანილი იყო 137 კანდიდატი, რომელთაგან შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა  50 კანდიდატი.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომას საბჭოს წევრი დიმიტრი გვრიტიშვილი ხელმძღვანელობდა. პროცესში არ მონაწილეობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე.

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელების კონკურსი ივლისში ჩატარდება ივნისი 20, 2019

იუსტიციის მსმენელობის კანდიდატების რეგისტრაცია 21 ივნისიდან 20 ივლისის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი.

სამი წლის ვადით დანიშნული ცხრა მოსამართლე უვადოდ გამწესდა ივნისი 20, 2019

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით სამი წლის ვადით დანიშნული ცხრა მოსამართლე უვადოდ გამწესდა. თითოეულ მათგანს მხარი საბჭოს თოთხმეტივე წევრმა დაუჭირა.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა დასრულდა ივნისი 17, 2019

წერითი გამოცდის შემდეგ მიღებული შეფასებით უკმაყოფილო გამოსაცდელი უფლებამოსილია განცხადებით მიმართოს საპრეტენზიო ჯგუფს მისი შეფასების გადასინჯვის მოთხოვნით.

გასაჩივრება საკვალიფიკაციო პალატაში ივნისი 10, 2019

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 7 ივნისის 1/108 გადაწყვეტილებით, ზოგიერთ კანდიდატს უარი ეთქვა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის პროცედურაში კანდიდატად რეგისტრაციაზე.

გამოცდის საპრეტენზიო ჯგუფისთვის მიმართვის მსურველ გამოსაცდელთა საყურადღებოდ ივნისი 9, 2019

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის მეორე ეტაპი, წერითი გამოცდა 15 ივნისს ჩატარდება.

წერით გამოცდამდე ტესტური გამოცდის შედეგებით უკმაყოფილო გამოსაცდელებს, რომლებმაც სულ ცოტა 70 ქულა დააგროვეს, საშუალება აქვთ მიმართონ მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის საპრეტენზიო ჯგუფს. შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობაში 10-11 ივნისს, 10:00-დან 17:00 საათამდე.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პირველი ეტაპი დასრულდა ივნისი 8, 2019

80 გამოსაცდელიდან გამოცდა რვა მონაწილემ ჩააბარა. 75-ქულიანი ზღვარი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციაში ხუთმა, ხოლო სისხლის სამართლის სპეციალიზაციაში სამმა გამოსაცდელმა გადალახა.