ახალი ამბები
I სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი ივნისი 11, 2018

2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შექმნილი I სამუშაო ჯგუფის (სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა) სხდომის ოქმი N2

IV სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ივნისი 11, 2018
2018 წლის 11 ივნისს 13:30 საათზე გაიმართება 2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შექმნილი IV სამუშაო ჯგუფის (მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფა) შეხვედრა. 
ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნების პრეზენტაცია ივნისი 8, 2018

ევროპის საბჭოს პროექტის- "სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში" ორგანიზებით, ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნების პრეზენტაცია გაიმართა.

2018 წლის 11 ივნისს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივნისი 8, 2018

2018 წლის 11 ივნისს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.

მოსამართლეები სავალდებულო ტრენინგებს გაივლიან ივნისი 5, 2018

მოსამართლეები სავალდებულო ტრენინგებს გაივლიან. გადაწყვეტილება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, ხმათა უმრავლესობით, 4 ივნისის სხდომაზე მიიღო. ტრენინგების ხანგრძლივობა განისაზღვრა წელიწადში არანაკლებ სამი დღით, მეთოდიკის განსაზღვრას და ჩატარებას კი იუსტიციის უმაღლესი სკოლა უზრუნველყოფს.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება! ივნისი 4, 2018

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2018 წლის 4 ივნისს, „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 13(1) მუხლის შესაბამისად, მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობაზე დანიშნული მოსამართლის შესაბამისი 

2018 წლის 4 ივნისს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივნისი 1, 2018

2018 წლის 4 ივნისს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა. 

იხ. დღის წესრიგი.

III სამუშაო ჯგუფის 4 აპრილის სხდომის ოქმი მაისი 30, 2018

 2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შექმნილი III სამუშაო ჯგუფის (ეფექტიანი და ხარისხიანი მართლმსაჯულება) 2018 წლის 4 აპრილის  სხდომის ოქმი #2.

დამოუკიდებელი ინსპექტორი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა მაისი 29, 2018

2018 წლის 29 მაისს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, დამოუკიდებელი ინსპექტორი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC), ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისა (IDFI) და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) წარმომადგენლებს შეხვდა.

დამოუკიდებელი ინსპექტორის შეხვედრა ევროპის საბჭოს მართლმსაჯულების რეფორმის სამმართველოს ხელმძღვანელთან მაისი 29, 2018

2018 წლის 29 მაისს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში,  ევროპის საბჭოს პროექტის „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, დამოუკიდებელი ინსპექტორი ევროპის საბჭოს მართლმსაჯულების რეფორმის სამმართველოს ხელმძღვანელს  ლილიტ დანეგიან ბოსლერს შეხვდა.

გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს! მაისი 26, 2018

100 წელი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან! გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს!

ინფორმაცია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთათვის! მაისი 22, 2018

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 21 მაისის გადაწყვეტილებით, შეიცვალა  მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების თარიღი. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პირველი ეტაპი (ტესტური გამოცდა), ნაცვლად 2018 წლის 30 ივნისისა, ჩატარდება 21 ივლისს, ხოლო მეორე ეტაპი (წერითი გამოცდა), ნაცვლად 7 ივლისისა, ჩატარდება 2018 წლის 28 ივლისს.

საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დაშვების მიზნით კანდიდატთა რეგისტრაცია განხორციელდება 2018 წლის 29 ივნისიდან 12 ივლისის ჩათვლით.