ახალი ამბები
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დამოუკიდებელი ინსპექტორი აირჩია იანვარი 23, 2020

ღია კენჭისყრაზე ზურაბ აზნაურაშვილის კანდიდატურას მხარი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ცხრა წევრმა დაუჭირა.

ინფორმაცია იანვარი 23, 2020

ვაქვეყნებთ, „საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტს.

II სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა იანვარი 22, 2020

2020 წლის 24 იანვარს, 16:30 საათზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სასამართლო სისტემის 2017-2021 წლების სტრატეგიის იმპლემენტაციის მიზნით შექმნილი II სამუშაო ჯგუფის ღია შეხვედრა გაიმართება.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა იანვარი 21, 2020

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის მეორე ეტაპი 25 იანვარს საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში გაიმართება.

ინფორმაცია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერით გამოცდაზე დაშვებული პირებისათვის იანვარი 20, 2020

ვაქვეყნებთ მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის დავალებების ნიმუშებსა და მათი შეფასების სქემას.

გამოცდის საპრეტენზიო ჯგუფისთვის მიმართვის მსურველ გამოსაცდელთა საყურადღებოდ იანვარი 19, 2020

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის მეორე ეტაპი, წერითი გამოცდა 25 იანვარს ჩატარდება.

წერით გამოცდამდე, ტესტური გამოცდის შედეგებით უკმაყოფილო გამოსაცდელებს, რომლებმაც სულ ცოტა 70 ქულა დააგროვეს, საშუალება აქვთ მიმართონ მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის საპრეტენზიო ჯგუფს. შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობაში 20 და 22 იანვარს, 10:00-დან 17:00 საათამდე.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პირველი ეტაპი დასრულდა იანვარი 18, 2020

140 გამოსაცდელიდან გამოცდა 20-მა  მონაწილემ ჩააბარა.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა იანვარი 17, 2020

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პირველი ეტაპი ხვალ 18 იანვარს  საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში გაიმართება.

ინფორმაცია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დარეგისტრირებული პირებისათვის იანვარი 16, 2020

ვაქვეყნებთ მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო ტესტური გამოცდის არჩევითპასუხიანი დავალებების ნიმუშებს სამოქალაქო სამართალსა და ადმინისტრაციულ სამართალში.

ინფორმაცია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დარეგისტრირებული პირებისათვის იანვარი 16, 2020

ვაქვეყნებთ მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო ტესტური გამოცდის არჩევითპასუხიანი დავალებების ნიმუშებს სისხლის სამართალსა და სისხლის სამართლის პროცესში.