ახალი ამბები
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყო სექტემბერი 19, 2019

კანდიდატობის მსურველთა განცხადებები მიიღება დღეიდან - 19 სექტემბრიდან 9 ოქტომბრის ჩათვლით. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განსაკუთრებით მიესალმება შერჩევის პროცედურაში ქალების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა მონაწილეობას.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის პროცედურა იწყება სექტემბერი 18, 2019

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ერთ ვაკანსიაზე განცხადებები ელექტრონული ფორმით მიიღება 2019 წლის 19 სექტემბრიდან 9 ოქტომბრის ჩათვლით. შესაბამისი გადაწყვეტილება იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დღეს მიიღო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა შესარჩევი კონკურსი სექტემბერი 6, 2019

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელობის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი იწყება.

პარლამენტისთვის წარდგენილი კანდიდატები სექტემბერი 4, 2019

კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა 20 კანდიდატი

კენჭისყრის შედეგები სექტემბერი 4, 2019

2019 წლის 4 სექტემბერს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩატარდა ფარული კენჭისყრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ ეტაპზე კანდიდატთა გადაყვანის მიზნით. კენჭისყრის ბიულეტინში შეტანილი იყო 48 კანდიდატი, რომელთაგან შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 20 კანდიდატი.

ინფორმაცია სექტემბერი 4, 2019

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა 2019 წლის 4 სექტემბერს 13:00 საათის ნაცვლად დაიწყება 16:00 საათზე.

კანდიდატთა ქულათა რაოდენობა სექტემბერი 3, 2019

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34(1) მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, ქვეყნდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების მიერ დაგროვებული ქულების რაოდენობა.

კანდიდატების მოსმენის პროცესი დასრულდა აგვისტო 15, 2019

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენის პროცესი დასრულდა.

კანდიდატების მოსმენა აგვისტო 14, 2019

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატებს თეა ძიმისტარაშვილს და ალექსანდრე წულაძეს მოუსმინეს.