ახალი ამბები
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციის ინსტრუქცია ივნისი 29, 2018

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველმა პირმა განაცხადი უნდა გააკეთოს ელექტრონული ფორმით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებ-გვერდის საშუალებით, კერძოდ, ამავე გვერდის მარჯვენა მხარეს განთავსებული ბანერის „ელექტრონული რეგისტრაციის“ მეშვეობით. 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა" და "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს" ანგარიშის პრეზენტაციას დაესწრნენ ივნისი 28, 2018

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, მდივანი და საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრები "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა" და "საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს" ანგარიშის პრეზენტაციას დაესწრნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის საქმიანობა შეაფასეს.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია იწყება ივნისი 28, 2018

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ატარებს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდას 2018 წლის 21 და 28 ივლისს.

2018 წლის 2 ივლისს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივნისი 26, 2018

2018 წლის 2 ივლისს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრები რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სტუმრობდნენ ივნისი 26, 2018

ზაზა ხარებავა, ლევან გზირიშვილი და შოთა ქადაგიძე სასამართლოს თავმჯდომარესა და მოსამართლეებს შეხვდნენ. რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ მამია ფხაკაძემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს ინფორმაცია მიაწოდა ბოლო პერიოდში სასამართლოში განხორციელებული და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ.

7 მოსამართლე თანამდებობაზე უვადოდ გამწესდა ივნისი 25, 2018

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნული შვიდი მოსამართლე უვადოდ გაამწესა. ღია კენჭისყრაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 13 წევრი მონაწილეობდა.
თანამდებობაზე დაინიშნენ ის მოსამართლეები, რომლებიც 2015 წლის 1 აგვისტოდან გამწესდნენ თანამდებობაზე 3 წლის გამოსაცდელი ვადით. 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება ივნისი 25, 2018

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2018 წლის 25 ივნისს, „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 131 მუხლის შესაბამისად, მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობაზე დანიშნული მოსამართლის შესაბამისი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლედ კონკურსის გარეშე, თავისი უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში, დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე, რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე.

2018 წლის 25 ივნისს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივნისი 22, 2018

2018 წლის 25 ივნისს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.

ინფორმაცია კენჭისყრის ჩატარების შესახებ ივნისი 22, 2018

2018 წლის 25 ივნისს ჩატარდება კენჭისყრა იმ მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების მიზნით, რომლებიც 2015 წლის 1 აგვისტოდან გამწესდნენ თანამდებობაზე 3 წლის ვადით "საერთო სასამართლების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 36-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები დამოუკიდებელი ინსპექტორის ვებგვერდისა და ექვსთვიანი მუშაობის შედეგების პრეზენტაციას დაესწრნენ ივნისი 20, 2018

საბჭოს წევრები, საერთო სასამართლოების წარმომადგენლები, ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში  საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები დამოუკიდებელი ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციასა და საჩივრების სტატისტიკას გაეცნენ.

I სამუშაო ჯგუფის (სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა) შეხვედრა ივნისი 20, 2018

2018 წლის 22 ივნისს 09:30 საათზე გაიმართება 2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შექმნილი I სამუშაო ჯგუფის (სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა) შეხვედრა.

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეებთან გასაუბრება დასრულდა ივნისი 18, 2018

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 3 წლის ვადით დანიშნულ მოსამართლეებთან გასაუბრება დასრულდა.  საუბარია იმ  მოსამართლეებზე, რომლებიც თანამდებობაზე  2015 წლის 1 აგვისტოს გამწესდნენ და სამწლიანი ვადა ეწურებათ.