ახალი ამბები
ინფორმაცია თებერვალი 14, 2020

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ნორმატიული აქტებისათვის მიკუთვნების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი USAID- ის მისიის დირექტორს შეხვდა თებერვალი 13, 2020

შეხვედრისას გიორგი მიქაუტაძემ და პიტერ ვიბლერმა სასამართლო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს.

II სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა იანვარი 28, 2020

2020 წლის 29 იანვარს, 17:00 საათზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სასამართლო სისტემის 2017-2021 წლების სტრატეგიის იმპლემენტაციის მიზნით შექმნილი II სამუშაო ჯგუფის  შეხვედრა გაიმართება.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგები იანვარი 27, 2020

გამოცდა წარმატებით 21-მა მონაწილემ  ჩააბარა.

ინფორმაცია იანვარი 23, 2020

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ნორმატიული აქტებისათვის მიკუთვნების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი.

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დამოუკიდებელი ინსპექტორი აირჩია იანვარი 23, 2020

ღია კენჭისყრაზე ზურაბ აზნაურაშვილის კანდიდატურას მხარი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ცხრა წევრმა დაუჭირა.

ინფორმაცია იანვარი 23, 2020

ვაქვეყნებთ, „საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტს.