ახალი ამბები
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევ კონკურსს აცხადებს ივნისი 26, 2020

2020 წლის 26 ივნისის №1/86 განკარგულებით იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი 99 ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოაცხადა.

მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

ინფორმაცია ივნისი 26, 2020

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება „მოსამართლის მიერ შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტზე საჩივრის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ და „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ნორმატიული აქტებისათვის მიკუთვნების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილებების პროექტები.

საქართველოს პრეზიდენტი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის შესარჩევ კონკურსს აცხადებს ივნისი 25, 2020

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრს ანა დოლიძეს უფლებამოსილება შეუწყდა. გადაწყვეტილება ანა დოლიძემ პირადი განცხადების საფუძველზე მიიღო და წერილობით საქართველოს პრეზიდენტს აცნობა.

კენჭისყრის შედეგები ივნისი 16, 2020

2020  წლის 16 ივნისს ჩატარდა ფარული კენჭისყრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ ეტაპზე კანდიდატთა გადაყვანის მიზნით. კენჭისყრის ბიულეტენში შეტანილი იყო ცამეტი კანდიდატი, რომელთაგან შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა ექვსი  კანდიდატი.

ინფორმაცია ივნისი 5, 2020

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება „რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ და „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ნორმატიული აქტებისათვის მიკუთვნების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილებების პროექტები.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეკომენდაციები ივნისი 5, 2020

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ COVID-19- ის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საერთო სასამართლოებისთვის რეკომენდაციების ახალი პაკეტი დაამტკიცა.

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა კონკურსი გამოცხადდა ივნისი 5, 2020

დღესვე იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში 10 მსმენელი ჩაირიცხა.

ცხრა მოსამართლე უვადოდ განწესდა მაისი 22, 2020

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნული ცხრა მოსამართლე უვადოდ დანიშნა.