სხდომის აუდიო ოქმი

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის აუდიო ოქმები

სხდომის აუდიო ოქმის მოსასმენად საჭიროა დააინსტალიროთ სპეციალური პროგრამა

"court Process Player" იხილეთ ბმული