2017 - 2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი 2017 - 2018 წლების სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების სხდომის ოქმები