პარლამენტისათვის წარდგენილი კანდიდატი
ივლისი 17, 2020

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების კენჭისყრის საფუძველზე საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენილ იქნა ლევან თევზაძის კანდიდატურა.