იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა კონკურსში და მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში დარეგისტრირებული კანდიდატები
ნოემბერი 8, 2010

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან 8 ნოემბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელთა კონკურსისა და მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსისათვის დოკუმენტაციის რეგისტაცია.

იუსტიციის უმაღლესი სკოლაში ჩარიცხვის სურვილი სულ 78-მა კანდიდატმა დააფიქსირა.

მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსზე განაცხადი 24-მა პირმა შემოიტანა.

კანდიდატებთან გასაუბრება 9 ნოემბრიდან დაიწყება.

სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, დარეგისტრირებული კანდიდატების პიროვნული და პროფესიული მახასიათებლების შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უშუალოდ ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. მის.: თბილისი, ბოჭორმის ქ. #12; ელ.ფოსტა: council@hcoj.gov.ge