2010 წლის 23 ოქტომბრის მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო ტესტური გამოცდის სწორი პასუხები
ოქტომბერი 23, 2010

1. საერთო სპეციალიზაცია

ვარიანტი A

ვარიანტი B

ვარიანტი C

2. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია

ვარიანტი A

ვარიანტი B

ვარიანტი C

3. სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

ვარიანტი A

ვარიანტი B

ვარიანტი C