2009 წლის 28 ნოემბრის მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პასუხები
ნოემბერი 28, 2009

1. საერთო სპეციალიზაცია

ვარიანტი A

ვარიანტი B

ვარიანტი C

2. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია

ვარიანტი A

ვარიანტი B

ვარიანტი C

3. სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

ვარიანტი A

ვარიანტი B

ვარიანტი C