იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა კონკურსში დარეგისტრირებული კანდიდატები
ოქტომბერი 12, 2009 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 2009 წლის 6 ოქტომბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელთა კონკურსისათვის დოკუმენტაციის რეგისტაცია. სულ განაცხადი 74-მა მოსამართლოების საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩაბარებულმა პირმა შემოიტანა.
მსმენელთა კონკურსზე გამოძახება 21 ოქტომბრიდან დაიწყება.

რეგისტრირებული კანდიდატების სია.