საქართველოს კანონი ამნისტიის შესახებ
ნოემბერი 29, 2008