მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პასუხები
სექტემბერი 6, 2008

1.საერთო სპეციალიზაცია

ვარიანტი ,, A ,,

ვარიანტი ,, B ,,

ვარიანტი ,,C ,,

2.სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზაცია

ვარიანტი ,,A,,

ვარიანტი ,,B,,

ვარიანტი ,,C,,

3.სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

ვარიანტი ,,A,,

ვარიანტი ,,B,,

ვარიანტი ,,C,,