მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი
მარტი 27, 2008 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევ კონკურსს. იხილეთ ინფორმაცია.