2008 წლის 8 მარტს ჩატარებული მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის სწორი პასუხები და შედეგები
მარტი 9, 2008
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის სწორი პასუხები


საერთო საკვალიფიკაციო გამოცდა


ვარიანტი A

ვარიანტი B

ვარიანტი C


სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია


ვარიანტი A

ვარიანტი B

ვარიანტი C


სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია


ვარიანტი A

ვარიანტი B

ვარიანტი C