კალანდაძე ნინო

დაიბადა 1977 წელს ქ. თბილისში.

დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მანჰაიმის უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.


2002-2004 წლებში იყო გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების ადგილობრივი ექსპერტი-იურისტი, რეგიონული პროექტის კორდინატორი.

2004 წლიდან დღემდე არის საქართველოს პარლამენტის წევრი.

2004 წლის მაისიდან არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე.

საქართველოს პარლამენტის 2006 წლის 17 მარტის #2765 დადგენილებით არჩეულ იქნა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად.